Hald & Halberg A/S

Vundne licitationer

17. marts 2015
Lundebjerg
Samlet tilbudssum kr. 59.533.000
Kontaktperson Kurt Halberg

28. januar 2015
VIBO afd. 112
Samlet tilbudssum kr. 9.583.000
Kontaktperson Kurt Halberg

28. januar 2015
VIBO afd. 114
Samlet tilbudssum kr. 12.783.000
Kontaktperson Kurt Halberg

Igangværende sager

Ramsingsvej, Valby
Frederiksborgvej, Roskilde
Bjelkes Allé, København
Birkevænget, Frederikssund
Lærkevej, København
Røde Kro, Amager
TEC Ballerup
Hellerup Have, Hellerup
Tårbæk Strandvej, Lyngby
Engvadgård, Høje Tåstrup
Gentofte Hospital, Gentofte
Maglehøj, Frederiksværk
Nørrebrogade, København
Himmelev Plejecenter, Roskilde
Trianglen, København
Spaniensgade, Amager

arbejdstilsynet-smiley

 


Byggeherre AB Breidablik
Arkitekt
Ingeniør Falkon A/S
Entreprisesum DKK 10.3 mio.
Byggeår 2009
Projekt-/Byggeleder Jørgen Madsen
Breidablik
Øresundsvej 92/Kvintus Allé, Amager

Hovedentreprise

Ejendommen AB Breidablik, opført i 1940 i en tidsmæssig traditionel stil med massive ydermure uden facadedekorationer, der ikke giver mulighed for hulmursisolering.

Opgaven blev løst med en udvendig energieffektiv total isoleringsløsning med 80 mm mineraluld samt efterfølgende oppudsning af facade – en løsning, der medførte langt mindre gener for husets beboere under udførelsen.

Den øgede murtykkelse skabte ikke problemer ved tagfoden i forhold til vinduerne, idet også taget blev efterisoleret og tagsten udskiftet.

Oprindelige altanpartier blev renoveret og 110 stk. vinduer udskiftet til Velfac energiruder Type 400.
Udskiftning af afløb, brugsvand og varmeanlæg samt ventilationsanlæg. Diverse supplerende bygningsarbejder.
 
You are here: