Hald & Halberg A/S

Vundne licitationer

Katruphuse
Under ophandling
Samlet tilbudssum kr. 63.098.400
Kontaktperson Kurt Halberg

Igangværende sager

Rigsrevisionen Landgreven, København
Gladsaxe Brandstation
Frederiksberggade, København
Herman Triers Plads, København
Galgebakken, Albertslund
Fælleshuset Søndergård, Ballerup
Lundebjerg, Skovlunde
TEC Frederiksberg
Polititorvet, København
Stenbjerggård, Ishøj
Birkevænget, Frederikssund
Lærkevej, København
Maglehøj, Frederiksværk
Himmelev Plejecenter, Roskilde

 

http://f.building-supply.dk/25evhymwxmzd9l7b.png


Byggeherre AB Breidablik
Arkitekt
Ingeniør Falkon A/S
Entreprisesum DKK 10.3 mio.
Byggeår 2009
Projekt-/Byggeleder Jørgen Madsen
Breidablik
Øresundsvej 92/Kvintus Allé, Amager

Hovedentreprise

Ejendommen AB Breidablik, opført i 1940 i en tidsmæssig traditionel stil med massive ydermure uden facadedekorationer, der ikke giver mulighed for hulmursisolering.

Opgaven blev løst med en udvendig energieffektiv total isoleringsløsning med 80 mm mineraluld samt efterfølgende oppudsning af facade – en løsning, der medførte langt mindre gener for husets beboere under udførelsen.

Den øgede murtykkelse skabte ikke problemer ved tagfoden i forhold til vinduerne, idet også taget blev efterisoleret og tagsten udskiftet.

Oprindelige altanpartier blev renoveret og 110 stk. vinduer udskiftet til Velfac energiruder Type 400.
Udskiftning af afløb, brugsvand og varmeanlæg samt ventilationsanlæg. Diverse supplerende bygningsarbejder.
 
You are here: